inloggen  

Aanmelden zwemles !!

 Welkom
 Bevoegdheid
 Kenmerken | Veiligheid
 Opleidingstijd
 Leerling volgsysteem
 Cursus mogelijkheden
 Lesprijs
 Proefzwemmen
 Examens
 Roosters / Vakanties
 Mededelingen/Huisregels
 De zwemschool | Onderzoek
 Actueel en info.
 Werken bij de zwemschool
 Route
 Foto's uit de zwemschool
 Afmelden

 IBAN
 Aanmelden zwemles
 Vertrouwenspunt Sport

locatie zwemschool

Opleidingstijd.

Gemiddelde opleidingstijden bij een lesfrequentie van 2 x per week 30 minuten les...
of 1 x per week 60 minuten (vanaf 5 jaar)

diploma werkelijke zwemlestijd (excl. vakanties)
A-diploma 10 tot 15 maanden.
B-diploma 2 tot 5 maanden.
Vanaf diploma B is de oefenfrequentie lager dan bij de andere diploma's. Hier ligt het accent op het onderhouden van de geleerde vaardigheden en wordt er rustig doorgewerkt naar het volgende diploma.
C-diploma 4 tot 6 maanden.

Als je goed zwemmen kunt, zul je niet zo gauw verdrinken. 

In 1538 verscheen in Augsburg het eerste leerboek over zwemmen van Nicolaus Wynmann. Vanaf die aanzet is ook in Nederland het zwemonderwijs voortdurend doorontwikkeld. Er zijn verschillende methodes en zwemdiploma's. Vanuit de wedstrijdsport zijn de uigangspunten vooral gericht op het ontwikkelen van zwemsnelheid. De KNZB bijvoorbeeld, is voortdurend op zoek naar nieuwe zwemtalenten en de lesmethodes zijn daarop gericht. De NPZ/NRZ en de ENVOZ hebben andere uitgangspunten. 

In Nederland doen vrijwel alle ouders hun kinderen op zwemles. Als ouder wil je vooral dat je kind veilig is in en rond het water. Met als ultieme doel het halen van het zwemdiploma. Hoe veilig je bent met een zwemdiploma blijkt nogal genuanceerd te liggen.Wij realiseren ons dat goed. Wij streven er naar dat uw kind goed leert zwemmen. Wij gebruiken in onze methode een mix tussen motorisch- en differentieel leren. Kenmerk van het (oude) motorisch leren is het herhalen van een ideale beweging. Omdat mensen zo van elkaar verschillen bestaat de ideale beweging op zich niet. (Bernstein 1967). De uitdaging is om leerlingen in staat te stellen zijn of haar eigen ideale beweging te laten vinden. Dit proberen we te breiken via het differentieel leren.

Differentieel leren is het nieuwe leren.

In 2016 is het differentieel leren in het beweginsonderwijs niet meer weg te denken. De onderbouwing van Differentieel leren komt uit de dynamische systeemtheorie, waarin wordt gesteld dat leren slechts kan bestaan door de interactie tussen het organisme en de omgeving. De ontwikkelingsprocessen zijn daarbij zelf-organiserend, dit dankzij een continue wisselwerking tussen het organisme en de omgeving. Differentieel leren is een voorbeeld van een zelf organiserend systeem dat zich ontwikkeld door heel veel variaties. Om dit aspect van het leren bij onze kinderen zo goed mogelijk te benutten proberen we onze lessen zo veelzijdig mogelijk in te richten. Onze kleine groepjes zorgen ervoor dat kinderen hiervoor de ruimte krijgen.

Zwemmen leren om het niet weer te verleren.

De manier waarop het zwemmen wordt geleerd is van grote invloed op die zo begeerde veiligheid. Als zwemschool richten we ons op daarop. Wij leiden onze kinderen op tot veelzijdige en vaardige zwemmers. Voor kinderen moet de leersituatie plezierig zijn. Zelfvertrouwen ontstaat door het lukken van leerstapjes maar ook aanmoedigingen en goedkeuringen van begeleiders. Ook de kleine stapjes moet worden gezien. Er zijn echter valkuilen. Een jaar zwemles duurt voor ouders en begeleiders soms ook lang. Frustraties bij kinderen kinderen kunnen ontstaan door afkeuring en gepush, bijvoorbeeld na afloop van de les in de kleedkamer. Ieder kind heeft zijn eigen tijd nodig om te leren zwemmen. 

Factoren die ook een rol spelen.

Verschillende factoren bepalen in hoge mate het verschil tussen kinderen v.w.b. de opleidingstijd. Dit maakt het ook erg moeilijk het leerproces van kinderen met elkaar te vergelijken. Sommige kinderen leren zwemmen in de helft van de tijd die andere daarvoor nodig hebben en andersom.

Als kinderen bij aanvang van de zwemlessen nog niet watervrij zijn is dat van invloed op de lengte van de opleiding. U kunt thuis al heel jong beginnen met watergewenning. Maar ook concentratievermogen, lichamelijke kracht en behendigheid spelen een rol.

  Info@zwemschool van Goor