inloggen  
 Welkom
 Bevoegdheid
 Kenmerken | Veiligheid
 Opleidingstijd
 Leerling volgsysteem
 Cursus mogelijkheden
 Lesprijs
 Proefzwemmen
 Examens
 Roosters / Vakanties
 Mededelingen
 Klant tevredenheid
 Actueel en info.
 Werken bij de zwemschool
 Route
 Foto's uit de zwemschool
 Afmelden

 IBAN

 aanmelden


locatie zwemschool

Opleidingstijd.

Gemiddelde opleidingstijden bij een lesfrequentie van 2 x per week 30 minuten les...
Bij de kinderen die 1 x per week zwemles volgen duurt het vaak een aanzienlijk aantal maanden langer.
Als u wilt dat u kind snel moet kunnen zwemmen is 1x per week zwemles dus geen aanrader.:

diploma werkelijke zwemlestijd (excl. vakanties)
A-diploma 10 tot 15 maanden.
B-diploma 2 tot 5 maanden.
Vanaf diploma B is de oefenfrequentie lager dan bij de andere diploma's. Hier ligt het accent op het onderhouden van de geleerde vaardigheden en wordt er rustig doorgewerkt naar het volgende diploma.
C-diploma 8 tot 12 maanden.

Factoren die hierbij een rol spelen.

1. Angst voor water
2. Het ontwikkelingsniveau van het kind
3. Spierkracht
4. Erg watervrij zijn
5. Aanleg voor zwemmen
6. Presentie op de lessen

Deze factoren bepalen in hoge mate het verschil tussen kinderen v.w.b. de opleidingstijd. Dit maakt het ook erg moeilijk het leerproces van kinderen met elkaar te vergelijken. Sommige kinderen leren zwemmen in de helft van de tijd die andere daarvoor nodig hebben en andersom.

Als kinderen bij aanvang van de zwemlessen nog niet watervrij zijn is dat van invloed op de lengte van de opleiding. U kunt thuis al heel jong beginnen met watergewenning. Kinderen kunnen thuis onder de douche al wennen aan water in het gezicht. Vervolgens doen een aantal bezoekjes aan het zwembad ook wonderen. Al spelend met papa en mama kunnen kinderen vast wennen aan spetters in het gezicht en andere spannende eigenschappen van een zwembad.

  Info@zwemschool van Goor