inloggen  

Aanmelden zwemles !!

 Welkom
 Bevoegdheid
 Kenmerken | Veiligheid
 Opleidingstijd
 Leerling volgsysteem
 Cursus mogelijkheden
 Lesprijs
 Proefzwemmen
 Examens
 Roosters / Vakanties
 Mededelingen/Huisregels
 Meningen over zwemschool
 Actueel en info.
 Werken bij de zwemschool
 Route
 Foto's uit de zwemschool
 Afmelden

 IBAN
 Aanmelden zwemles

locatie zwemschool

Roosterwijziging

De lessen op 3 april en 27 april2015 gaan niet door.
De Stichting "On Campus" heeft besloten het zwembad tijdens feestdagen te sluiten.
Dat betekent voor onze zwemschool dat we ons programma hierop moeten aanpassen.
Wij zullen deze wijziging financieel compenseren in de volgende lesperiode.

Huisregels

Kleedkamer-gebruik

Individuele kleedkamers
  • Kinderen omkleden in de individuele kleedkamers is mogelijk. Na het omkleden en tijdens de lessen mag de kleding echter niet in de ruimte achter blijven. De kleedruimte moet dan beschikbaar zijn voor andere zwemmers die zich ook willen omkleden.
  Groepskleedruimte
  • Links zitten de herenkleedkamers, het is de bedoeling dat daar vaders met zoons of dochters gaan omkleden. Rechts zitten de dameskleedkamers en daar gaan moeders met zoons en dochters omkleden. Er komt nog een extra verwijzing bij de kleedkamers te staan.

 Hygiene

 Voorkomen van bacteriële ziektes en schimmel-infecties.
  • Tot de kleedkamers kunt u gewoon met schoenen aan blijven lopen
  • Vanaf de kleedruimtes wordt er op blote voeten verder naar de douches en het zwembad gelopen. Dit geldt ook voor ouders en begeleiders van kinderen.
  • Er zijn bij de receptie van het bad overtrekschoentjes te koop. Met deze over uw schoenen heen kunt u ook doorlopen naar de douches en het zwembad. U hoeft dan niet op blote voeten te lopen.

diploma C naar 1uur

De zwemlessen voor diploma C zijn veranderd. In plaats van een half uur duren ze nu een uur. Dit n.a.v. wensen vanuit onze ouders van kinderen. We kunnen zo net als bij de andere zwemdiploma's meer tijd besteden in een les aan de leerlingen. 
  Info@zwemschool van Goor