inloggen  

Aanmelden zwemles !!

 Welkom
 Bevoegdheid
 Kenmerken | Veiligheid
 Opleidingstijd
 Leerling volgsysteem
 Cursus mogelijkheden
 Lesprijs
 Proefzwemmen
 Examens
 Roosters / Vakanties
 Mededelingen/Huisregels
 De zwemschool | Onderzoek
 Actueel en info.
 Werken bij de zwemschool
 Route
 Foto's uit de zwemschool
 Afmelden

 IBAN
 Aanmelden zwemles
 Vertrouwenspunt Sport

locatie zwemschool

officieel erkend opleidings-instituut.

De zwemschool is een officiëel erkend opleidings-instituut van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en de ENVOZ Deze zijn toonaangevend voor wat betreft de zwemdiploma's in Nederland.

De zwemdiploma's van de NRZ | NPZ en de ENVOZ worden erkend door beroepsopleidingen zoals b.v. Brandweer, Beveiliging en politie. Maar ook door Sport-, trainers en (gym)leraren-opleidingen. 

Na het zwem / survival ABC kunnen de kinderen evt. doorgaan voor de hogere zwemdiploma's. Dit zijn zwemvaardigheids-diploma's.

Modern zwem-onderwijs.

Onze medewerkers zijn allemaal intern opgeleid, studerend of afgestudeerd aan de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Calo) van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. 

Calo Windesheim in 2016 op 1e plaats.

De Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding van Windesheim staat in de Keuzegids HBO Voltijd 2016 op de eerste plaats. In deze gids worden opleidingen kritisch met elkaar vergeleken. Ook in 2013 stond de opleiding bovenaan.
 

Officieel erkend leerbedrijf: Beroepsonderwijs en bedrijfsleven:

Als kenniscentrum is de instantie beroepsonderwijs en bedrijfsleven onder andere verantwoordelijk voor het erkennen van leerbedrijven binnen de sectoren zorg, welzijn en sport.

 

  Info@zwemschool van Goor