inloggen  

Aanmelden zwemles !!

 Welkom
 Bevoegdheid
 Vaardig is veilig
 Opleidingstijd
 Leerling volgsysteem
 Wachtlijst opties
 Lesprijs
 Proefzwemmen
 Examens
 Roosters / Vakanties
 Mededelingen/Huisregels
 Recenties / Onderzoek
 zwemdiploma's Nederland
 Werken bij de zwemschool
 Route
 Foto's uit de zwemschool
 Afmelden

 IBAN
 Aanmelden zwemles
 Vertrouwenspunt Sport
 Corona


Tussen zwemlesaanbieders in Zwolle kan het verschil in lesprijs oplopen tot wel € 10,= per maand. Dit geldt ook voor inschrijf- en examenkosten. Dit verschil kan oplopen tot € 40,= en meer. Wij brengen ook GÉÉN extra kosten in rekening voor zwempakjes of andere drijfmiddelen / lesmaterialen.

Lesprijzen zwemseizoen 2022-2023.

Prijzen zijn inclusief BTW.
 

Aanmelden/inschrijven voor zwemles € 5,=
Diploma prijs per maand (4 wkn.) 2023 ( incl. 9% BTW)
A middag regulier (2x per week) € 59,00
A middag 1x per week € 59,00
A zaterdag € 59,00
A zondag-ochtend € 61,20
B regulier € 59,00
B 1x per week vrijdag / zaterdag € 59,00
B zondag-ochtend € 61,20
C en hoger € 59,00
Proefzwemmen € 10,=
Zwemexamen € 25,=


Het lesgeld wordt vastgesteld op basis van reserveringen (zwembad e.d.) die vooraf door ons moeten worden gedaan.
Het bedrag wordt telkens opgemaakt over een lesperiode van 6 weken.
Bij uitzondering bestaat een periode weleens uit meer of minder lesweken. Deze contributie wordt altijd aangepast aan de hoeveelheid lessen die in de betreffende periode worden aangeboden. Indien rekeningen niet op tijd zijn betaald worden deze verhoogd met administratie-kosten. Gemiste lessen worden niet in mindering gebracht. Bij langdurige onderbreking, b.v. door ziekte, kunnen de lessen in overleg worden ingehaald.

Het lesgeld wordt jaarlijks bijgesteld. (geïndexeerd).
Met ingang van september 2020 gelden de boven genoemde lesprijzen.

  Info@zwemschool van Goor