inloggen  

Aanmelden zwemles !!

 Welkom
 Bevoegdheid
 Vaardig is veilig
 Opleidingstijd
 Leerling volgsysteem
 Cursus mogelijkheden
 Lesprijs
 Proefzwemmen
 Examens
 Roosters / Vakanties
 Mededelingen/Huisregels
 Recenties / Onderzoek
 zwemdiploma's Nederland
 Werken bij de zwemschool
 Route
 Foto's uit de zwemschool
 Afmelden

 IBAN
 Aanmelden zwemles
 Vertrouwenspunt Sport

locatie zwemschool

Onze lesprijzen zijn klein !!!

  • Dit jaar wederom de voordelige keuze in Zwolle.
  • Tussen zwemlesaanbieders kan het verschil in lesprijs oplopen wel € 10,= per maand.
  • Dit geldt ook voor inschrijf- en examenkosten. Dit verschil kan oplopen tot € 40,= of meer.
  • Maximaal 8 kinderen in een groepje voor zwemdiploma A
  • Onze lesgevers zijn 1e graads opgeleid, of hiermee bezig.
  • Pedagogische vertrekpunten (aangepast op de persoonlijke leerstijl van het kind).
  • Eigen unieke methodische onderbouwing inclusief interactief leerlingvolgsysteem.
  • Hoge examenresultaten (volgens rapporteurs zwemexamens).

Hoge kwaliteit en scherpe prijzen!!!  Lesprijzen 2018.

In 2019 verhoogt de overheid de BTW op zwemles van 6- naar 9%. Het effect daarvan op de lesprijs per maand ziet u in de laatste kolom.

Aanmelden/inschrijven voor zwemles € 5,=
Diploma lesprijs prijs per maand 2018 prijs per maand 2019 (9% BTW)
A middag regulier (2x per week) € 6,13 € 52,67 € 54,47
A middag 1x per week € 12,25 € 52,67 € 54,47
A zaterdag € 12,25 € 52,67 € 54,47
A zondag-ochtend € 12,75 € 54,82 € 56,37
B regulier € 6,13 € 52,67 € 54,47
B 1x per week vrijdag / zaterdag € 12,25 € 52,67 € 54,47
B zondag-ochtend € 12,75 € 54,82 € 56,37
C en hoger € 12,25 € 52,67 € 54,47
Proefzwemmen € 10,=
Zwemexamen € 20,=


Het lesgeld wordt telkens berekend over een periode van 6 weken.
Bij uitzondering bestaat een periode weleens uit meer of minder lesweken. Deze contributie wordt altijd aangepast aan de hoeveelheid lessen die in de betreffende periode worden aangeboden. Indien rekeningen niet op tijd zijn betaald worden deze verhoogd met administratie-kosten. Gemiste lessen worden niet in mindering gebracht. Bij langdurige onderbreking, b.v. door ziekte, kunnen de lessen in overleg worden ingehaald.

Het lesgeld wordt jaarlijks bijgesteld. (geïndexeerd).
Met ingang van 2018 gelden de boven genoemde lesprijzen.
Hiermee zijn wij dit jaar wederom de voordeligste zwemschool in Zwolle.

  Info@zwemschool van Goor