inloggen  

Aanmelden zwemles !!

 Welkom
 Bevoegdheid
 Vaardig is veilig
 Opleidingstijd
 Leerling volgsysteem
 Cursus mogelijkheden
 Lesprijs
 Proefzwemmen
 Examens
 Roosters / Vakanties
 Mededelingen/Huisregels
 Wat vindt u ervan?
 zwemdiploma's Nederland
 Werken bij de zwemschool
 Route
 Foto's uit de zwemschool
 Afmelden

 IBAN
 Aanmelden zwemles
 Vertrouwenspunt Sport

locatie zwemschool

Opleidingstijd .

Gemiddelde opleidingstijden bij een lesfrequentie van 2 x per week 30 minuten les...
of 1 x per week 60 minuten (vanaf 5 jaar)

diploma werkelijke zwemlestijd (excl. vakanties)
A-diploma 10 tot 15 maanden.
B-diploma 2 tot 5 maanden.
Vanaf diploma B is de oefenfrequentie lager dan bij de andere diploma's. Hier ligt het accent op het onderhouden van de geleerde vaardigheden en wordt er rustig doorgewerkt naar het volgende diploma.
C-diploma 4 tot 6 maanden.

De KNZB waarschuwt tegen snelcursussen.

Jaarlijks verdrinken gemiddeld 80 mensen van wie 9 kinderen. (bron: KNZB 2017). Er wordt een relatie gelegd tussen de verdrinkingen en de snelcursussen die als paddestoelen de grond uit schieten. "Zwemmen is geen trucje dat je aanleert", zegt Ellen Julius van de KNZB. Kinderen kunnen niet in zo'n korte tijd tijd het goede zwemmen aanleren. Daar sluiten wij ons volledig bij aan.

Zwemmen leren om het niet weer te verleren.

De manier waarop het zwemmen wordt geleerd is van grote invloed op die zo begeerde veiligheid. Als zwemschool richten we ons op daarop. Goed leren zwemmen kost tijd. Maar dan heb je ook wat. Wij leiden onze kinderen op tot veelzijdige en vaardige zwemmers. Voor kinderen moet de leersituatie plezierig zijn. Zelfvertrouwen ontstaat door het lukken van leerstapjes maar ook aanmoedigingen en goedkeuringen van begeleiders. Ook de kleine stapjes moet worden gezien. Er zijn echter valkuilen. Door afkeuringen en gepush kunnen bij kinderen gemakkelijk frustraties ontstaan. Bijvoorbeeld na afloop van de les in de kleedkamer. Blijf positief. Ieder kind heeft zijn eigen tijd nodig om te leren zwemmen. 

Als je goed zwemmen kunt, zul je niet zo gauw verdrinken. 

In Nederland doen vrijwel alle ouders hun kinderen op zwemles. Als ouder wil je vooral dat je kind veilig is in en rond het water. Met als ultieme doel het halen van het zwemdiploma. Hoe veilig je bent met een zwemdiploma blijkt nogal genuanceerd te liggen.Wij realiseren ons dat goed. Wij streven er naar dat uw kind goed leert zwemmen. 

In 1538 verscheen in Augsburg het eerste leerboek over zwemmen van Nicolaus Wynmann. De laatste jaren is het zwemonderwijs enorm in ontwikkeling. Het element spelen en spelenderijs leren is steeds meer centraal komen te staan. Dit zien wij als een bevestiging van de zienswijze die wij al vanaf ons begin hebben uitgedragen. Er zijn verschillende uitgevers van zwemdiploma's in Nederland. Onze zwemschool is altijd aangesloten bij een officiële instantie die officiële Nederlandse zwemdiploma's uitgeeft volgens het A-B-C principe. De NPZ/NRZ en de ENVOZ.

Factoren die ook een rol spelen.

Verschillende factoren bepalen in hoge mate het verschil tussen kinderen v.w.b. de opleidingstijd. Dit maakt het ook erg moeilijk het leerproces van kinderen met elkaar te vergelijken. Sommige kinderen leren zwemmen in de helft van de tijd die andere daarvoor nodig hebben en andersom.

Als kinderen bij aanvang van de zwemlessen nog niet watervrij zijn is dat van invloed op de lengte van de opleiding. U kunt thuis al heel jong beginnen met watergewenning. Maar ook concentratievermogen, lichamelijke kracht en behendigheid spelen een rol.

  Info@zwemschool van Goor