inloggen  

Aanmelden zwemles !!

 Welkom
 Bevoegdheid
 Vaardig is veilig
 Opleidingstijd
 Leerling volgsysteem
 Wachtlijst opties
 Lesprijs
 Proefzwemmen
 Examens
 Roosters / Vakanties
 Mededelingen/Huisregels
 Recenties / Onderzoek
 zwemdiploma's Nederland
 Werken bij de zwemschool
 Route
 Foto's uit de zwemschool
 Afmelden

 IBAN
 Aanmelden zwemles
 Vertrouwenspunt Sport
 Corona


Goed leren zwemmen.

De gemiddelde leerling heeft bij ons 54 klokuren (het landelijk gemiddelde is 50 uur) nodig om in het bezit te komen van het A diploma.

Omgerekend is dat 72 lessen. De opleidingstijden bij een lesfrequentie van 2 x per week 25 minuten les...
of 1 x per week 45 minuten (vanaf 4,5 jaar)

diploma werkelijke zwemlestijd (excl. vakanties)
A-diploma 12 tot 16 maanden.
B-diploma 2 tot 5 maanden.
Vanaf diploma B is de oefenfrequentie lager dan bij de andere diploma's. Hier ligt het accent op het onderhouden van de geleerde vaardigheden en wordt er rustig doorgewerkt naar het volgende diploma.
C-diploma 4 tot 6 maanden.

Maar....Een zwemdiploma biedt geen garanties !

Wat is een zwemdiploma waard als we zien dat er jaarlijks zoveel kinderen verdrinken? Dan blijkt dat zwemmen niet zomaar een kunstje is. We weten dat we hier zorg aan moeten besteden omdat goed aangeleerde technieken in je systeem blijven hangen. Daar hebben kinderen hun hele leven iets aan. In onze zwemschool is dat het belangrijkste doel. Naar ons idee belangrijker dan het papiertje. Als de kinderen dan afzemmen voor hun diploma is het ook echt iets waard.

De KNZB waarschuwt tegen snelcursussen.

Jaarlijks verdrinken gemiddeld 80 mensen van wie 9 kinderen. (bron: KNZB 2017). Er wordt een relatie gelegd tussen de verdrinkingen en de snelcursussen die als paddestoelen de grond uit schieten. "Zwemmen is geen trucje dat je aanleert", zegt Ellen Julius van de KNZB. Kinderen kunnen niet in zo'n korte tijd tijd het goede zwemmen aanleren.

Zwemmen leren om het niet weer te verleren.

De manier waarop het zwemmen wordt geleerd is van grote invloed op die zo begeerde veiligheid. Goed leren zwemmen kost tijd. Maar dan heb je ook meer zekerheid. Wij leiden onze kinderen op tot veelzijdige en vaardige zwemmers. Voor kinderen moet de leersituatie plezierig zijn. Zelfvertrouwen ontstaat door het lukken van leerstapjes maar ook aanmoedigingen en goedkeuringen van begeleiders. Ook de kleine stapjes moet worden gezien. Er zijn echter valkuilen. Door afkeuringen en gepush kunnen bij kinderen gemakkelijk frustraties ontstaan. Bijvoorbeeld na afloop van de les in de kleedkamer. Blijf positief. Ieder kind heeft zijn eigen tijd nodig om te leren zwemmen. 

Als je goed zwemmen kunt, zul je niet zo gauw verdrinken. 

Omdat veiligheid het belangrijkste motief is voor ouders om hun kinderen op zwemles te doen hebben wij gekozen voor een zwemdiploma waarbij veiligheid een bijzondere plaats in neemt. Kinderen leren niet alleen maar zwemmen maar ook hoe zichzelf het beste kunnen redden in verschillende situaties. Hiervoor zijn er survival aspecten opgenomen in het zwemdiploma.

Factoren die ook een rol spelen.

Verschillende factoren bepalen in hoge mate het verschil tussen kinderen v.w.b. de opleidingstijd. Dit maakt het ook erg moeilijk het leerproces van kinderen met elkaar te vergelijken. Sommige kinderen leren zwemmen in de helft van de tijd die andere daarvoor nodig hebben en andersom.

Als kinderen bij aanvang van de zwemlessen nog niet watervrij zijn is dat van invloed op de lengte van de opleiding. Angs is niet iets wat met een paar aanwijzingen is verdwenen. Het kost tijd om zelfvertrouwen te ontwikkelen. U kunt thuis al heel jong beginnen met watergewenning. Maar ook concentratievermogen, lichamelijke kracht en behendigheid spelen een rol.

  Info@zwemschool van Goor